Огляд С++11 для Qt-розробників


Стаття не завершена. З часом будуть вноситися зміни та вдосконалення.

Ввімкнення підтримки C++11

 • У компіляторі MSVC підтримка C++11 ввімкнено за замовчуванням
 • Якщо ви використовуєете gcc ви маєте додати параметер -std=c++0x для програми-компілятора
  • У Qt це можна зробити з допомогою наступного фрагменту коду у .pro файлі
    QMAKE_CXXFLAGS += -std=c++0x 
 • У Qt 5 на Linux з остінніми версіями gcc, на Windows з останніми версіями Visual Studio, та на Mac OS X 10.8, просто додайте у .pro-файл
  CONFIG += c++11


Огляд C++11

Наступний фрагмент програми містить порклади для деяких з наступних нововведень C++:

 • “nullptr” keyword
 • Right angle bracket
 • New string literals
 • long long type
 • Initializers lists
 • Uniform initialization
 • Type inference
 • Const expressions
 • Static asserts
 • “override” keyword
 • “final” keyword
 • ”=delete” symantics
 • ”=default” symantics
 • Delegate constructors
 • Lambda functions
 • R-value references and move symantics


#include <iostream>
#include <list>
#include <QString>
#include <QStringList>
 
using namespace std;
 
// ● "nullptr" keyword
const char *const ch = nullptr;
int *pi = nullptr;  // OK
bool booleanvar = nullptr;  // OK, booleanvar will be set to false.
//int i = nullptr;  // error: can't convert a nullptr to int.
 
// ● Right angle bracket
list<list<int>> gListOfLists;
 
// ● New string literals
QString s1 = "foo";    // Implementation character set string
QString s2 = R"(foo\bar)"; // Raw string, no need to escape backslashes
QString s3 = u8"foo";   // UTF-8 string
QString s4 = u8R"(foo)";  // UTF-8 raw string
QString s5 = QString::fromUtf16(reinterpret_cast<const ushort *>(u"foo"));  // UTF-16 string
QString s6 = QString::fromUtf16(reinterpret_cast<const ushort *>(uR"(foo)")); // UTF-16 raw string - char16_t *
QString s7 = QString::fromUcs4(reinterpret_cast<const uint *>(U"foo"));    // UTF-32 string - char32_t *
QString s8 = QString::fromUcs4(reinterpret_cast<const uint *>(UR"(foo)"));  // UTF-32 raw string
 
// ● long long type
long long gVeryLong = 99999999999999;
 
// ● Initializers lists
class InitTesterPublic
{
public:
  int a;
  char *b;
};
 
InitTesterPublic gIinitTestPublicInstance = {42, "universe"};
 
QStringList fruit{"apple", "pear", "peach", "tomato"};
 
// Or members initialization
//MyClass::MyClass()
//    : _fruit{"apple", "pear", "peach", "tomato"};
//  {
//  }
 
// ● Uniform initialization
class InitTesterInitializer
{
public:
 
 
// * template<class T> class initializer_list;
// *  This type is used to access the values in a C++ initialization list, which is a list of elements of type const T.
// *  initializer_list objects are automatically constructed as if an array of elements of type T was allocated,
//  with each of the elements in the list being copy-initialized to its corresponding element in the array,
//  using any necessary non-narrowing implicit conversions.
// *  initializer_list object refers to the elements of this array without containing them:
//  copying an initializer_list object produces another object referring to the same underlying elements,
//  not to new copies of them (reference semantics)
//  * The lifetime of this temporary array is the same as the initializer_list object.
 
  InitTesterInitializer(initializer_list<int> list)
  {
    // ....
  }
};
 
// * for classes and structs (before - aggrefate initializatin for classes and structs)
// * passing constructor params in curly brases - regular constructor initialization
// * priorities
//   * Initializer_list constructor
//   * regular constructor that takes parameters
//   * aggregate initializer
 
 
// ● Type inference
// ● Range based "For" loop
 
void autoDemo()
{
  std::list<int> intList;
 
  for (auto iter = intList.begin(); iter != intList.end(); iter++) // Deducts type during compilation
  {
    // ......
  }
 
  for (auto i: intList) // Deducts type during compilation
  {
    // ......
  }
 
 
// instead of following
//  for (std::list<int>::iterator iter = intList.begin(); iter != intList.end(); it++)
//  {
//    // ......
//  }
 
  QStringList options {"a", "b", "c", "d"}; // Initializer lists!
 
  for (const QString & option : options) // Range based "For" loop
  {
    std::cout << qPrintable(option) << std::endl;
  }
}
 
// ● Const expressions
constexpr long constFunc(int i) {return i * i;} // Calculated at compile time!
 
const long longConst = 32 * constFunc(11);
char *theCString[constFunc(3)];
 
// ● Static asserts
void assertDemo()
{
  static_assert( ch == nullptr , "something going wrong" );
}
 
// ● "override" keyword
// ● "final" keyword
// ● "=delete" symantics
// ● "=default" symantics
// ● Delegate constructors
class Foo
{
  public:
    Foo()
    {
      // ........
    }
 
    Foo(int pValue, int pValue2)
      : Foo(pValue, pValue2) // Delegating to another constructor before
    {
      // ......
      qDebug("Waaaaaaaa!!!!!");
    }
 
    void function() {}
};
 
class Bar : public Foo
{
public:
  Bar(int i)
  {
 
  }
 
  void function() =delete;
 
  Bar(const Bar&) =delete;
};
 
// ● Strongly typed enums
enum class Statuses1 {NoError, WrongPassword, InternalServer};
enum class Statuses2 {NoError, WebError};
 
void aaa()
{
  Statuses1 st = Statuses1::NoError;
  if (Statuses1::NoError == Statuses1::NoError)
  {
 
  }
}
 
 
 
auto aaaaa = [=](int a){return a*a;};
 
void bb()
{
  int z = aaaaa(42);
}
 
// ● Lambda functions
// ● R-value references and move symantics
 
int main()
{
  Foo lFoo(1, 0);
 
  cout << "Hello World!" << endl;
 
 
  return 0;
}

C++11 разом з Qt

Макроси у Qt 5, які визначені, якщо компілятор підтримує ті чи інші нововведення з С++11:

 • Q_COMPILER_RVALUE_REFS
 • Q_COMPILER_DECLTYPE
 • Q_COMPILER_VARIADIC_TEMPLATES
 • Q_COMPILER_AUTO_TYPE
 • Q_COMPILER_EXTERN_TEMPLATES
 • Q_COMPILER_DEFAULT_DELETE_MEMBERS
 • Q_COMPILER_CLASS_ENUM
 • Q_COMPILER_INITIALIZER_LISTS
 • Q_COMPILER_LAMBDA
 • Q_COMPILER_UNICODE_STRINGS

Макроси Qt 5, які варто використовувати замість ключових слів С++11:

 • Q_DECL_CONSTEXPR
 • Q_DECL_EXPORT
 • Q_DECL_FINAL
 • Q_DECL_IMPORT
 • Q_DECL_NOEXCEPT
 • Q_DECL_NOEXCEPT_EXPR( x)
 • Q_DECL_NOTHROW
 • Q_DECL_OVERRIDE

Деякі інші особливості Qt5, які варто відмітити:

 • Контейнери з Qt5
  • Можна використовувати списки ініціалізації для наповнення контейнеру початковими значеннями
  • Використовують Move-семантику для оптимізації
 • Range based loops працюють більш оптимально ніж макрос foreach
 • Новий тип сигнально-слотових з'єднань надає змогу приєднувати сигнали до лямбда виразів

Інші зміни, які варто відмітити

Відмітимо кілька з нововведень окремо, про які корисно знати:

 • Підтримка потоків у C++11
  • C++11 має підтримку багатопотокового програмування. Тож тепер не обов'язково використовувати сторонні рішення (наприклад, Boost чи Qt).
 • Підтримка регулярних виразів
  • Можливо, не володіє усіма можливостями класу QRegularExpression (який є новий у Qt 5 на заміну QRegExp у Qt4), але дає можливість працювати з регулярними виразами у програмах, які не використовують Qt та інші сторонні бібліотеки.
 • Нові контейнери STL
  • Такі як array, forward_list, unordered_map, unordered_multimap, unordered_set and unordered_multiset + також деякі нові алгоритми для контейнерів

Посилання на джерела

В останнє змінено: 2015/02/12 12:45